GO TO BRAND

BIOXUS LAB Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bioxus Lab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedsiębiorstwo Bioxus Lab Sp. z o.o. jest młodym, prężnie rozwijającym się podmiotem na rynku kosmetycznym. Naszym sztandarowym produktem jest krem leczniczy, który powstaje na bazie naturalnych składników pochodzenia japońskiego. Opracowywana od ok. 20 lat formuła kremu została pierwszy raz wdrożona do produkcji. Niniejszy projekt polega na zwiększeniu konkurencyjności Beneficjenta na rynku międzynarodowym poprzez udział w kosmetycznym, branżowym programie promocji. Bioxus Lab Sp. z o.o. zamierza wziąć udział w pięciu targach, w tym w trzech na rynkach perspektywicznych. Targi odbędą się w: – Beauty World Middle East, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, maj 2019 (rynek perspektywiczny), – Beauty Eurasia, Istambuł, Turcja, kwiecień 2019 (rynek perspektywiczny), – China Beauty Expo, Szanghaj, Chiny, maj 2019 (rynek perspektywiczny), – Beyond Beauty ASEAN, Bangkok, Tajlandia, wrzesień 2019, – Cosmoprof Worldwide, Bolonia, Włochy, marzec 2019. Beneficjent zamierza rozpocząć działalność eksportową do niniejszych państw. Bezpośredni udział w targach da nam możliwość nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dodatkowo przedstawiciele firmy wezmą udział w doradztwie i szkoleniach dotyczących wejścia na rynki perspektywiczne i umiędzynarodowienia, zostaną wytworzone materiały promocyjne, stoisko Marki Polskiej Gospodarki oraz odbędzie się na szeroką skalę kampania marketingowa. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Bioxus Lab Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej produktów Beneficjenta oraz nawiązywanie nowych partnerstw handlowych. Rynki perspektywiczne, na terenie których będą prowadzone działania promocyjne przewidziane w projekcie: Chiny Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) Wydatki kwalifikowalne: 395 700.00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 336 345.00 PLN