GO TO BRAND

BIOXUS LAB Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bioxus Lab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych...